011 3820 652 - LIČNA ZAŠTITNA OPREMA

UDOBNOST RADNIH CIPELA-PATIKA

Trend  je zahvatio modnu industriju i uveo patike na velika vrata u našu svakodnevnicu. Evropsko tržište lične zaštitne opreme je preplavljeno patikama (sa S3 standardom), a polako i mi prihvatamo UDOBNOST na radnom mestu, što naravno poboljšava radne sposobnosti.

© HTZ Oprema, 2015
tel. 011 38 20 652; mob.tel. 063 651 347/Olivera; 063 266 625/Slavica
E mail: licnazastita@globalunion.rs